[1]
Volovyk , A.Y. and Kychak , V.M. 2021. Detection Filter Method in Diagnostic Problems for Linear Dynamic Systems . Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia. 84 (Mar. 2021), 30-39. DOI:https://doi.org/10.20535/RADAP.2021.84.30-39.