[1]
Мірських, Г. and Андрусенко, Є. 2009. Experiment researches of monolith dielectric filters with the positive couple of resonant elements. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia. 38 (Mar. 2009), 65-69. DOI:https://doi.org/10.20535/RADAP.2009.38.65-69.