[1]
Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування Р. 2011. Василю Олександровичу Гойжевському – 90!. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia. 46 (Oct. 2011), 194-195. DOI:https://doi.org/10.20535/RADAP.2011.46.194-195.