(1)
Нелін , Є. А.; Непочатих, Ю. В. . Fano Resonance in Transmission Line. RADAP 2021, 88-94.