(1)
Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування Р. Василю Олександровичу Гойжевському – 90!. RADAP 2011, 194-195.