Петренко, С. Ф., Омелян, А. В., Лисенко, О. М., & Антонюк, В. С. (2019). Research of concomitant shock-vibration noise of a piezoelectric motor in the mode of micro and nano speed. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (78), 67-73. https://doi.org/10.20535/RADAP.2019.78.67-73