Руденко, Н., & Кузьменко, О. (2010). The Influence of Neutron Radiation on Characteristics of the Heterostructures with Red and Yellow Emission Color. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (40), 144-148. https://doi.org/10.20535/RADAP.2010.40.144-148