Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування Р. (2011). Василю Олександровичу Гойжевському – 90!. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (46), 194-195. https://doi.org/10.20535/RADAP.2011.46.194-195