Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування Р. Василю Олександровичу Гойжевському – 90!. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, [S. l.], n. 46, p. 194-195, 2011. DOI: 10.20535/RADAP.2011.46.194-195. Disponível em: https://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/949. Acesso em: 12 apr. 2024.