Мірських, Г.О., and Є.М. Андрусенко. 2009. “Experiment Researches of Monolith Dielectric Filters With the Positive Couple of Resonant Elements”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 38 (March):65-69. https://doi.org/10.20535/RADAP.2009.38.65-69.