Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування Редколегія. 2011. “Василю Олександровичу Гойжевському – 90!”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 46 (October):194-95. https://doi.org/10.20535/RADAP.2011.46.194-195.