Мірських, Г. and Реутська, Ю. (2011) “Combined methods for determining the weighting coefficients in optimization problems and evaluate the quality of objects”, Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 0(47), pp. 199-211. doi: 10.20535/RADAP.2011.47.199-211.