Кононов, С. П. and Негур, А. А. (2017) “Frequency Determination Method of the Sweep-Generator of the Panoramic Frequency Characteristics Meter”, Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 0(70), pp. 23-29. doi: 10.20535/RADAP.2017.70.23-29.