Бичковський, В. О. and Реутська, Ю. Ю. (2017) “Evaluation of the quality characteristics of the radio electronic systems in the operation critical modes”, Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 0(71), pp. 60-66. doi: 10.20535/RADAP.2017.71.60-66.