Петренко, С. Ф., Омелян, А. В., Лисенко, О. М. and Антонюк, В. С. (2019) “Research of concomitant shock-vibration noise of a piezoelectric motor in the mode of micro and nano speed”, Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (78), pp. 67-73. doi: 10.20535/RADAP.2019.78.67-73.