Бичковський, В. (2012) “Normative prognosis of informative exchange in the systems with the losses of information”, Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 0(40), pp. 42-45. doi: 10.20535/RADAP.2010.40.42-45.