Мірських, Г. and Андрусенко, Є. (2009) “Experiment researches of monolith dielectric filters with the positive couple of resonant elements”, Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 0(38), pp. 65-69. doi: 10.20535/RADAP.2009.38.65-69.