Руденко, Н. and Кузьменко, О. (2010) “The Influence of Neutron Radiation on Characteristics of the Heterostructures with Red and Yellow Emission Color”, Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 0(40), pp. 144-148. doi: 10.20535/RADAP.2010.40.144-148.