Гайдаєнко, Є., Мовчанюк, А. and Рибін, О. (2011) “Development and prototyping of impedance CT scan for measurement of complex resistance distribution”, Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 0(44), pp. 148-156. doi: 10.20535/RADAP.2011.44.148-156.