Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування Р. (2011) “Василю Олександровичу Гойжевському – 90!”, Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 0(46), pp. 194-195. doi: 10.20535/RADAP.2011.46.194-195.