[1]
А. О. Марченко, Ю. А. Гусак, С. В. Хамула, В. В. Войтко, . А. Б. Стейскал, and В. В. Кузьменко, “Mathematical Models of Polarization Adaptive Antenna Arrays Based on First-Kind Fredholm Integral Equations: ”, RADAP, no. 93, pp. 52-57, Sep. 2023.