[1]
Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування Р., “Василю Олександровичу Гойжевському – 90!”, RADAP, no. 46, pp. 194-195, Oct. 2011.