Мірських, Г., and Ю. Реутська. “Combined Methods for Determining the Weighting Coefficients in Optimization Problems and Evaluate the Quality of Objects”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 47, Dec. 2011, pp. 199-11, doi:10.20535/RADAP.2011.47.199-211.