Кононов, С. П., and А. А. Негур. “Frequency Determination Method of the Sweep-Generator of the Panoramic Frequency Characteristics Meter”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 70, Sept. 2017, pp. 23-29, doi:10.20535/RADAP.2017.70.23-29.