Петренко, С. Ф., А. В. Омелян, О. М. Лисенко, and В. С. Антонюк. “Research of Concomitant Shock-Vibration Noise of a Piezoelectric Motor in the Mode of Micro and Nano Speed”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 78, Sept. 2019, pp. 67-73, doi:10.20535/RADAP.2019.78.67-73.