Мірських, Г., and Є. Андрусенко. “Experiment Researches of Monolith Dielectric Filters With the Positive Couple of Resonant Elements”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 38, Mar. 2009, pp. 65-69, doi:10.20535/RADAP.2009.38.65-69.