Руденко, Н., and О. Кузьменко. “The Influence of Neutron Radiation on Characteristics of the Heterostructures With Red and Yellow Emission Color”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 40, Jan. 2010, pp. 144-8, doi:10.20535/RADAP.2010.40.144-148.