Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування Р. “Василю Олександровичу Гойжевському – 90!”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 46, Oct. 2011, pp. 194-5, doi:10.20535/RADAP.2011.46.194-195.