Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування Редколегія. “Василю Олександровичу Гойжевському – 90!”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia0, no. 46 (October 1, 2011): 194-195. Accessed April 12, 2024. https://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/949.