Характеристики взаємодії намагніченого феритового елемента з лінією передачі НВЧ

  • M. E. Iltchenko Київський політехнічний інститут, м. Київ http://orcid.org/0000-0002-5518-5992
  • Е. V. Kudinov Київський політехнічний інститут, м. Київ
Ключові слова: лінія передачі, СВЧ, намагнічений феритовий елемент, феритовий резонатор, коефіцієнт зв'язку

Анотація

Відомо, що мініатюрні ферритові елементи, в яких збуджена однорідна прецесія намагніченості, поводяться на СВЧ як резонатори з зосередженими постійними. За допомогою рівнянь балансу потужностей в узгодженої і короткозамкненою лініях передачі, які містять такий феритовий резонатор, в даній роботі отримані вирази для характеристик взаємодії зазначених пов'язаних систем. Ці вирази дано у загальному вигляді та записані через коефіцієнти зв'язку намагніченого феритового елемента з лінією передачі СВЧ.

Біографії авторів

M. E. Iltchenko, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Ільченко М. Ю.
Е. V. Kudinov, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Кудінов Є. В.

Посилання

BloembergenN. and Роund R. Radiation Damping in Magnetic Resonance Experiments. – Phys. Rev., v. 95, 1, July 1954, p. 8.

Гуревич А. Г. Ферритовый эллипсоид в волноводе. – «Радиотехника и электроника», 8, № 5, 1963.

Кисляковский А. В. Возбуждение волновода переменной намагниченностью ферритового сфероида. – Вестник КПИ, № 2, серия радиотехники, Изд-во КГУ, 1965.

Сюй Янь-шен. Дифракция электромагнитных волн на гиротропной сфере внутри прямоугольного волновода. – «Радиотехника и электроника», 5, № 1, 1960.

Skеіе Н. Nonreciprocal Coupling with Single Crystal Ferrites. – IEEE Trans. MTT, v. MTT-12, No 6, p. 587—594, 1964.

De Grasse R. Low-Loss Gyromagnetic Coupling through Single Crystal Garnets. – J. Appl. Phys., Suppl. to v. 30, No. 4, April, 1959.

Номер
Розділ
Articles