Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Рукопис статті є структурованим. У ньому присутні: постановка задачі; аналіз досліджень; виділення невирішених частин загальної проблеми; формулювання цілей статті; виклад матеріалу дослідження; аналіз та порівняння отриманих результатів з результатами інших науковців,  висновки з даного дослідження, перспективи його подальшого розвитку.
  • Рукопис статті раніше не публікувався і не надсилався до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче приведені необхідні пояснення).
  • Анотації, імена авторів та назви статей надані трьома мовами (українською, російською та англійською) обсягом 10 - 12 рядків. Анотація англійською мовою повністю відображає зміст та результати статті. Статті з неякісним перекладом на англійську мову  повертаються авторам на доопрацювання.
  • Список посилань оформлений у двох варіантах:  згідно ДСТУ та транслітерований у стилі Harvard. Всі посилання у статті приведено на доступні та відомі джерела.

Керівництво для авторів

Усі рукописи статей слід подавати через форму на сайті. Для цього необхідно зареєструватися на сайті та пройти 5 кроків слідуючи детальним інструкціям. У разі якщо стаття оформлена відповідно до наших вимог процес подання займе не більше 5-ти хвилин.

Вимоги
Наукові статті повинні мати такі необхідні елементи: постановка задачі; аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної задачі; виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті; виклад матеріалу дослідження; висновки з даного дослідження, перспективи його подальшого розвитку.

У зв'язку з цим науково-технічні статті та повідомлення про досягнення науково-практичних результатів мають бути структурованими - поділеними на розділи з заголовками. Наприклад, для науково-технічних статей: вступ, постановка задачі, теоретичні викладки, методика та засоби експериментальних досліджень, принципи побудови та схемно-конструкторські особливості розробленої апаратури, результати експериментів та випробувань розробленої апаратури, обговорення та оцінка отриманих результатів з вже відомими, висновки та рекомендації.

1. Статті в журналі публікуються англійською мовою. На рецензування статтю можливо надати також українською, російською, проте у разі позитивної експертизи статті - фінальний варіант статті має бути перекладений на англійську. 

2. Метадані (назва, прізвища авторів, анотація, ключові слова) надаються трьома мовами (українською, російською та англійською). Анотація українською та англійською мовами мають бути розширеними (близько 1800 знаків). Також ми просимо, щоб анотація англійською мовою була структурована, тобто в ній мають бути відбражені розділи статті та їх зміст.

3. У рукописах слід дотримуватись прийнятої науковою спільнотою термінології; у разі використання нових термінів або абревіатур, слід їх розшифрувати та пояснити у тексті.

4. Перелік посилань подається в порядку згадування у тексті  з використанням стилю Harvard. Слід посилатись лише на доступні (має бути URL) та та бажано загальновідомі джерела (з DOI).

До відома авторів: фінальні версії рукописів мають бути оформлені в редакторській системі  LaTeX за приведеним нижче стильовим шаблоном. У разі, якщо виникнуть запитання або труднощі, звертайтесь до редакції.

Шаблон оформлення рукопису статті в LaTeX

  Інструкція щодо встановлення та налаштування безкоштовного ПЗ LaTeX

Приклад бібліографічних записів ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

  Сервіс автоматичної транслітерації з укр (КМУ) та рос. мови (BSI)
Правила оформлення посилань у транслітерації    

Положення про конфіденційність

Персональні дані користувачів сайту журналу використовуються виключно для внутрішніх технічних завдань журналу та не публікуються і не передаються третім сторонам. У разі публікації статей оприлюднюються прізвища їх авторів, місце роботи (афіліювання), а також електронна пошта основної контактної особи.