Information For Authors

Редакція запрошує подавати Ваші наступні статті до нашого журналу.

Для цього рекомендуємо ознайомитись з нашою редакційною політикою та переглянути Вимоги до оформлення рукописів статей.

Подати статтю в журнал через електронну форму.

Шановні автори ознайомтесь, будь-ласка, з деякими практиками, що є неприпустимими у разі публікації рукопису статті у нашому виданні: 

повторна публікація: подача статей в декілька журналів, що є порушенням умов  публікації рукописів і має протиріччя з загальноприйнятою у світі видавничою етикою;

дублювання публікації (самоплагіат): подання до журналу і публікація схожих або ідентичних рукописів у різні журнали, подекуди різними мовами. Подання одного і того ж матеріалу у разні видання, у тому числі разними мовами вважається самоплагіатом.

плагіат: неправомірне використання чужих ідей і результатів досліджень без відповідного посилання на їх джерело, повне або часткове навмисне присвоєння авторства на результати  досліджень інших вчених;

фабрикація і фальсифікація даних: фабрикація даних означає, що автор не проводив дослідження, а результати є вигаданими . Фальсифікація даних означає, що автор вносив деякі зміни до наведених даних;