Імпеданс пласкої котушки індуктивності

Автор(и)

  • О.Ф. Закревський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2012.50.53-59

Ключові слова:

модель пласкої котушки індуктивності, повний імпеданс, добротність котушки, скін-ефект, дискретне перетворення Ханкеля

Анотація

Наведено підхід для аналітичного розрахунку котушок індуктивності у вільному просторі. Як приклад розроблено математичну модель вихрострумового перетворювача у вигляді пласкої спіралеподібної котушки індуктивності у вільному просторі, яка дозволяє розрахувати повний імпеданс котушки з урахуванням скін-ефекту у провіднику, оцінити її добротність. Модель отримана застосуванням дискретного за просторовими координатами перетворення Ханкеля, що дозволило суттєво скоротити затрати машинного часу на розрахунок та припущеннями стосовно функції розподілу струму в провіднику. Функцію розподілу запропоновано з огляду на зворотність явищ у природі, тобто явище створення електромагнітним полем певного розподілу струму в електропровідному середовищі аналогічне явищу створення такого ж електромагнітного поля в не електропровідному середовищі таким же розподілом струму в електропровідному середовищі. Проведено розрахунок повного імпедансу та добротності котушки на частоті 1 Мгц та, для порівняння, за постійного струму розраховано її опір

Біографія автора

О.Ф. Закревський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Закревський О.Ф., аспірант

Посилання

Leonov G. V. Automation of the amplitude measurement process of ultrasonic oscil-latory systems irradiating surface. Biysk. / G. V. Leonov, V. N. Khmelev, I. I. Savin // 6th In-ternational siberian workshop and tutorial EDM’2005, session II, july 1 – 5, ERLAGOL, p.64-67.

Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник / [ В. В. Клюев, Ф. Р. Соснин, А. В. Ковалев и др. ]; под ред. В. В. Клюева. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Маши-ностроение, 2005. – 656 с. – ISBN 5-217-03300-2.

Юсеф Али Исследование и разработка микропроцессорного малогабаритного широкодиапазонного измерителя параметров комплексного сопротивления: дис. … кандидата техн. наук: спец. 05.11.05 / Юсеф Али. – К., 1994. – 187 с.

Немцов М.В. Справочник по расчету параметров катушек индуктивности. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 192 с. – ISBN 5-283-00534-8.

Калантаров П.Л., Цейтлин Л.А. Расчет индуктивностей: Справочная книга. – 3-е изд., перераб. и доп. Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1986. – 488 с.: ил.

Zakrevskyi O. F. Eddy-current probe for conductive objects displacement in space measurement. Scientific proceedings. – 2011, – № 1(121), p. 28-31

Закревський О.Ф. Вплив скінченності габаритів об’єкту на внесений імпеданс вихрострумового сенсору. Матеріали конференції. 16 Міжнародна науково-технічна конференція «Електромагнітні та акустичні методи неруйнівного контролю матеріалів та виробів ЛЕОТЕСТ-2011», Львів – 2011, стр. 105-108.

Зернов Н.В. Теория радиотехнических цепей: Издание 2-е, переработ. и доп., / Зернов Н.В., Карпов В.Г. – Л., «Энергия», 1972. – 816 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-11-30

Як цитувати

Закревський, О. (2012) «Імпеданс пласкої котушки індуктивності», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(50), с. 53-59. doi: 10.20535/RADAP.2012.50.53-59.

Номер

Розділ

Конструювання радіоапаратури