Використання перетворення Гільберта при симетризації ансамблю вибірок біосигналу для оцінювання його статистик

Автор(и)

  • Г. Б. Цуприк Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2015.62.94-99

Ключові слова:

біооб’єкт, подразнення, відгук, перетворення Гільберта, когерентна обробка, якість оцінки

Анотація

Досліджено методи забезпечення когерентності відгуків біооб’єкту на подразнення у їх генеральній сукупності (ансамблі). Наведено результат комп’ютерного моделювання статистичних випробувань. Виявлено підвищення якості оцінювання математичного сподівання відгуку при використанні перетворення Гільберта ансамблю відгуків. Результати досліджень використано для автоматизації інформаційно-аналітичних систем активних досліджень біооб’єктів.

Біографія автора

Г. Б. Цуприк, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль

Цуприк Г. Б.

Посилання

Перелік посилань

Rojas J. C. Low-level light therapy of the eye and brain / J. C. Rojas, F. Gonzalez-Lima // Eye and Brain. – 2011. – No 3. – P. 49–67.

Пресман А.С. Электромагнитные поля и живая природа / А.С. Пресман. – М. : Наука, 1968. – 288 с.

Цуприк Г.Б. Повышение эффективности электроретинографической системы / Г.Б. Цуприк, Р.А. Ткачук, Б.И. Яворский // УСиМ. – 2013. – №4 (246). – с. 33–40.

Alpern M. Relation of visual latency to intensity / M. Alpern // AMA Arch Ophtalmol. – 1954. – Vol. 51, № 3. – P. 369–374.

Armstrong R. A. Statistical guidelines for clinical studies of human vision / R.A. Armstrong, L.N. Davies, M.C.M. Dunne, B. Gilmartin // Ophthalmic Physiol. Opt. – 2011. –No 31. – P. 123–136.

Yavorskyy B. Application of the Principle of Symmetry for Synchronization of Biosignals in their Sample / B. Yavorskyy // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science : 12th International Conference TCSET’2014. – Lviv-Slavske, 2014. – P. 714.

Щербак Л.М. Статистична фазометрія: наукова монографія / Ю.В. Куц, Л.М. Щербак. – Тернопіль : Тернопільський державний технічний університет, 2009. – 383 c.

Щербак Л.М. Застосування перетворення Гільберта у фазометрії / Ю.В. Куц, Л.М. Щербак // Технологические системы. – 2004. – №2. – с.50–55.

References

Rojas J. C. and Gonzalez-Lima F. (2011) Low-level light therapy of the eye and brain, Eye and Brain, no. 3, pp.49–67.

Presman A. S. (1968) Elektromagnitnye polja i zhyvaja priroda [Electromagnetic fields and nature], Moskow, Nauka, 288 p.

Tsuprik H.B., Tkachuk R.A. and Yavorskij B.I. (2013) Povyshenije effektivnosti elektroretinograficheskoj sistemy [Increase of electroretinographic system efficiency], International Scientific Journal USiM, no. 4 (246), pp. 33–40.

Alpern M. (1954) Relation of visual latency to intensity, AMA Arch Ophtalmol., Vol. 51, No. 3, pp.369–374.

Armstrong R.A., Davies L.N., Dunne M.C.M. and Gilmartin B. (2011) Statistical guidelines for clinical studies of human vision, Ophthalmic Physiol. Opt., no. 31, pp.123–136.

Yavorskyy B. (2014) Application of the Principle of Symmetry for Synchronization of Biosignals in their Sample, Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, TCSET’2014, Lviv-Slavske, p. 714.

Shcherbak L.M. and Kuts Yu.V. (2009) Statystychna fazometrija [Statistical phase-meter], Ternopil State Technical University, 383 p.

Shcherbak L.M. and Kuts Yu.V. (2004) Zastosuvannja peretvorennja Hilberta u fazometriji [Using the Hilbert transform in phase-meter], Technological Systems, no. 2, pp. 50–55.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-30

Як цитувати

Цуприк, Г. Б. (2015) «Використання перетворення Гільберта при симетризації ансамблю вибірок біосигналу для оцінювання його статистик», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(62), с. 94-99. doi: 10.20535/RADAP.2015.62.94-99.

Номер

Розділ

Теорія та практика радіовимірювань