Статистичні цифрові водяні знаки звукових сигналів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2015.62.20-30

Ключові слова:

цифрові водяні знаки, ідентифікація, коефіцієнт кореляції, квантування, норма сигналу, дискретне перетворення Фур’є, кодування з виправленням помилок

Анотація

Розроблені алгоритми вбудовування і виявлення цифрових водяних знаків в звукові сигнали на основі аналізу ковзаючого фрейма у частотній області. Алгоритми забезпечують мінімізацію спотворень сигналу, виявлення і декодування ЦВЗ в асинхронному режимі без використання яких-небудь маркерів і синхросигналів. Для забезпечення завадостійкості ЦВЗ застосована вузькосмугова багатоканальна передача і завадостійке кодування.

Біографія автора

О. В. Шишкін, Одеська національна морська академія, м. Одеса

Шишкін О. В., к.т.н., доцент кафедри морського радіозв'язку

Посилання

Перечень ссылок

Конахович Г.Ф. Компьютерная стеганография. Теория и практика / Г.Ф. Конахович, А.Ю. Пузыренко. – К. : МК-Пресс, 2006. – 288 с.

Dhar P.K. Advances in Audio Watermarking Based on Singular Value Decomposition / P.K. Dhar, T. Shimamura. – Springer, 2015. – 58 p.

Hofbauer K. Speech Watermarking for Analog Flat-Fading Bandpass Channels / K., Hofbauer G. Kubin, W. B. Kleijn // IEEE Trans on Audio, Speech, and Language Processing. – 2008. – Vol. 17, No 8. – pp 1624 – 1637.

Шишкин А. В. Идентификация радиотелефонных передач в УКВ диапазоне морской радиосвязи // Известия вузов. Радиоэлектроника. – 2012. – Т. 55, № 11. – С. 11 – 20.

Piotrowski Z. Electromagnetic Compatibility of the Military Handset with Hidden Authorization Function Based on MIL-STD-461D Results / Z. Piotrowski, L. Nowosielski, L. Zagozdzinski, P. Gajewski // PIERS Online. – 2008. – Vol. 4, No. 5. – pp. 566 – 570.

Шишкін О.В. Прихована цифрова модуляція звукових сигналів / О. В. Шишкін // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2014. – № 58. – с. 129-138.

Горяинов В.Т. Примеры и задачи по статистической радиотехнике / В.Т. Горяинов, А.Г. Журавлев, В.И. Тихонов; под ред. В.И. Тихонова. – М. : Советское радио, 1970, 600 с.

Морелос-Сарагоса Р. Искусство помехоустойчивого кодирования. Методы, алгорит-мы, применение: пер. с англ. / Р. Морелос-Сарагоса. – М. : Техносфера, 2005. – 320 с.

References

Konakhovich G.F. and Puzyrenko A.Yu. (2006) Kompyuternaya cteganografiya. Teoriya i praktika [Computer steganography. Theory and practice]. Kiev, МК-Press, 288 p.

Dhar P.K. and Shimamura T. (2015) Advances in Audio Watermarking Based on Singular Value Decomposition, Springer, 58 p.

Hofbauer K., Kubin G., and Kleijn W. B. (2008) Speech Watermarking for Analog Flat-Fading Bandpass Channels, IEEE Trans on Audio, Speech, and Language Processing, Vol. 17, No 8, pp. 1624 – 1637.

Shishkin A.V. (2012) Identification of radiotelephony transmissions in VHF band of maritime radio communications. Radioelectronics and Communications Systems, Vol. 55, No 11, pp. 482 – 489.

Piotrowski Z., Nowosielski L., Zagozdzinski L., and Gajewski P. (2008) Electromagnetic Compatibility of the Military Handset with Hidden Authorization Function Based on MIL-STD-461D Results. PIERS Online, Vol. 4, No. 5, pp. 566 – 570.

Shishkin A.V. (2014) Hidden Digital Modulation of Audio Signals. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. Radioaparatobuduv., No 58, pp. 129-138. (in Ukrainian)

Goryainov V.T., Zhuravlev A.G. and Tikhonov V.I. eds. (1970) Primery i zadachi po statisticheskoy radiotehnike [Examples and problems of statistical radio engineering], Moskow, Sovetskoe radio, 600 p.

Morelos-Zaragoza R.H. (2006) The Art of Error Correcting Coding. John Wiley & Sons Ltd., 263 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-30

Як цитувати

Шишкин, А. В. (2015) «Статистичні цифрові водяні знаки звукових сигналів», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(62), с. 20-30. doi: 10.20535/RADAP.2015.62.20-30.

Номер

Розділ

Обчислювальні методи в радіоелектроніці