Система для вимірювання електрошкірного опору

Автор(и)

  • В. П. Куценко Донецький національний технічний університет, м. Красноармійськ
  • О. П. Яненко Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • С. В. Удовиченко Центральна районна лікарня, м. Костянтинівка

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2015.62.87-93

Ключові слова:

електрошкірний опір, вимірювання, біологічно активні точки, моделювання, радіометричний метод

Анотація

У статті проведені дослідження та розроблена система, в основу якої для вимірювання електрошкірного опору (ЕШО) покладено виділення та вимірювання дисперсії шумового біоелектричного сигналу від БАТ, що пропорційна опору ділянки дослідження. Запропоновано автоматизована функціональна схема та алгоритм перетворення корисного шумового сигналу БАТ, у якого спектр принципово не відрізняється від спектрів власних шумів вхідних елементів, в ЕШО. Запропонована система забезпечує підвищення точності вимірювань ЕШО без використання тестувальних сигналів.

Біографії авторів

В. П. Куценко, Донецький національний технічний університет, м. Красноармійськ

Куценко В. П., д.т.н., с.н.с.

О. П. Яненко, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Яненко О. П., д.т.н., професор

С. В. Удовиченко, Центральна районна лікарня, м. Костянтинівка

Удовиченко С. В.

Посилання

Перелік посилань

Загрядский В. А. Метрология и электробезопасность при пунктурной электродиагностике / В. А. Загрядский, В. П. Злоказов // Известия Таганрогского радиотехнического университета. – 1998. – №2. – с. 68-71.

Макац В. Г. Основы акупунктурной биоэнергодиагностики / В. Г. Макац. – Винница, 1991. – с. 73-78.

Пат. 2195867 Российская Федерация МПК А 61 В 5/05, А 61 В 39/02. Устройство для измерения электрокожного сопротивления / И.Я. Львович, А.Т. Селезнев, Заявитель и патентообладатель : Воронежский институт высоких технологий ; заявл. 30.05.2001, №2001114844/14, опубл. 10.01.2003, Бюл. №1.

Лях Ю. Е. Особенности использования электрических характеристик БАТ с целью оценки функционального состояния организма / Ю.Е. Лях, Ю.Г. Выхованец, Е.И. Чуприна и др. ; матер. IV межд. конф. по квантовой медицине. – Донецк, 1999. – с.115-118.

Алдерсонс А. А. Механизмы электродермальных реакций / А. А. Алдерсонс. – Рига : Зинатне, 1985.

Куценко В.П. Методы и средства сверхвысокочастотной радиометрии / В. П. Куценко, Ю. А. Скрипник, Н. Ф. Трегубов, К. Л. Шевченко, А. Ф. Яненко. – Донецьк : ІПШІ «Наука і освіта», 2011. – 324 с.

Куценко В.П. Періодичне порівняння сигналів в НВЧ-радіометрії / В. П. Куценко. – Донецьк : ІПШІ «Наука і освіта», 2012. – 300 с.

References

Zagryadskii V. A. and Zlokazov V. P. (1998) Metrologiya i elektrobezopasnost' pri punkturnoi elektrodiagnostike [Metrology and electrical safety in electro-puncture] Izvestiya Taganrogskogo radiotekhnicheskogo universiteta, No 2, pp. 68-71.

Makats V. G. (1991) Osnovy akupunkturnoi bioenergodiagnostiki [Bioenergy basics of acupuncture diagnostics]. Vinnitsa, pp. 73-78.

L'vovich I.Ya. and Seleznev A.T. (2003) Ustroistvo dlya izmereniya elektrokozhnogo soprotivleniya [A device for measuring electric resistance]. Pat. RU 2195867.

Lyakh Yu. E., Vykhovanets Yu.G., Chuprina E.I. et al. (1999) Osobennosti ispol'zovaniya elektricheskikh kharakteristik BAT s tsel'yu otsenki funktsional'nogo sostoyaniya organizma [Features of using the electrical characteristics of bioactive points in order to evaluate functional state of the organism]. IV Int. Conf. on quantum medicine, Donetsk, pp. 115-118.

Aldersons A. A. (1985) Mekhanizmy elektrodermal'nykh reaktsii [Mechanisms of electrodermal reactions]. Riga, Zinatne.

Kutsenko V.P., Skripnik Yu. A., Tregubov N. F., Shevchenko K. L. and Yanenko A. F. (2011) Metody i sredstva sverkhvysokochastotnoi radiometrii [Methods and tools for microwave radiometry]. Donetsk, Nauka і osvіta, 324 p.

Kutsenko V.P. (2012) Periodychne porivniannia syhnaliv v NVCh-radiometrii [Comparison of periodic signals in the microwave radiometry]. Donetsk, Nauka i osvita, 300 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-30

Як цитувати

Куценко, В. П., Яненко, О. П. і Удовиченко, С. В. (2015) «Система для вимірювання електрошкірного опору», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(62), с. 87-93. doi: 10.20535/RADAP.2015.62.87-93.

Номер

Розділ

Теорія та практика радіовимірювань

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають