Оцінка якості опорних сигналів синхронізації в IP-мережах на базі систем управління обладнання синхронізації

Автор(и)

  • В. І. Вакась ПрАТ “Київстар”, м. Київ 0000-0002-0378-9989
  • Н. В. Федорова Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ https://orcid.org/0000-0002-4548-4198
  • Є. В. Гаврилко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ https://orcid.org/0000-0001-9437-3964
  • Л. О. Харлай Київський коледж зв’язку, м. Київ https://orcid.org/0000-0002-7633-933X

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2020.81.5-10

Ключові слова:

мережа синхронізації, обладнання синхронізації, система управління, параметри стабільності, сигнали синхронізації, оцінка якості, моніторинг

Анотація

Наведено можливості систем управління сучасного обладнання синхронізації. Розглянуто системи управління обладнання синхронізації TimePictra та SyncView Plus, що дають змогу проводити вимірювання в пакетних мережах. На базі розглянутих систем управління показано можливе створення системи «повноцінного» моніторингу стабільності сигналів синхронізації, але на сьогоднішній день, з певними обмеженнями. Запропоновано принципи створення сучасної системи моніторингу мережі синхронізації на основі аналізу сигналів за протоколами NTP (Network Time Protocol) та PTP (Precision Time Protocol). Наведено схему моніторингу якості опорних сигналів синхронізації за протоколами PTP та NTP та описано прототип взаємодії між трьома вузлами NTP та центральним сервером. Цей прототип дає змогу продемонструвати принципи моніторингу за мажоритарним правилом. Якщо накопичити достатньо даних, можливо створити графік, або заповнити масиви даних для подальшого аналізу.

Біографії авторів

В. І. Вакась, ПрАТ “Київстар”, м. Київ

к.т.н., IEEE Senior member (Communication Society), провідний інженер

Н. В. Федорова, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

доктор технічних наук, професор кафедри Автоматизації проектування енергетичних процесів і систем

Є. В. Гаврилко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

доктор технічних наук, професор, професор кафедри Автоматизації проектування енергетичних процесів і систем

Л. О. Харлай, Київський коледж зв’язку, м. Київ

к.т.н., викладач-методист вищої категорії, голова комісії інформаційних мереж зв’язку

Посилання

Перелік посилань

Mills D.L. Computer network time synchronization: the network time protocol. Boca Raton, FL: CRC/Taylor&Francis, 2006. — 286 p. (Д. Миллс. Сличение времени в компьютерных сетях: протокол сетевого времени на Земле и в космосе. / Миллс, Д. [пер. с англ. под ред. А.В. Савчука], - К. : WIRCOM. 2011. - 464 с).

Ferrant J.-L., Ruffini S. Evolution of the standards for Packet Network Synchronization. - IEEE Communication Magazine, February 2011, pp. 132-138.

ITU-T G.8261.1/Y.1361.1 (02/2012). Packet delay variation network limits applicable to packet-based methods (Frequency synchronization).

Hann K., Jobert S., Rodrigues S. Synchronous Ethernet lo Transport Frequency and Phase/Time. - IEEE Communication Magazine, August 2012, pp. 152-160.

Одуан К., Гино Б. Измерение времени. Основы GPS. - М. : Техносфера, 2012, 400 с.

Ванников А. С., Канаев А. К., Кренев В. В. Решение проблем синхронизации в IP-сети / А. С. Ванников, А. К. Канаев, В. В. Кренев // Автоматика, связь, информатика. - 2011. - № 3. - c. 20-22.

Автоматизований контроль якості формування синхросигналів на основі використання IP-технологій / В. В. Коваль, О. В. Самков, Н. В. Федорова, В .І. Вакась. - К. : НУБіП України, 2019. - 423 с.

ITU-T Recommendation G.8265.1/Y.1365.1 (2010). Precision time protocol telecom profile for frequency synchronization.

ITU-T Recommendation G.8275.1/Y.1369.1 (2016). Precision time protocol telecom profile for phase/time synchronization with full timing support from the network.

ITU-T Recommendation G.8275.2/Y.1365.2 (2019). Precision time protocol telecom profile for phase/time synchronization with partial timing support from the network.

ITU-T Recommendation G.8271.1 Y/1366.1 (2013). Network limits for time synchronization in packet networks.

References

Mills D. L. (2006) Computer Network Time Synchronization, Boca Raton: CRC Press, 304 p. DOI: 10.1201/9781420006155

Ferrant J. and Ruffini S. (2011) Evolution of the standards for packet network synchronization. IEEE Communications Magazine, Vol. 49, Iss. 2, pp. 132-138. DOI: 10.1109/mcom.2011.5706321

ITU-T G.8261.1/Y.1361.1 (02/2012) Packet delay variation network limits applicable to packet-based methods (Frequency synchronization).

Hann K., Jobert S. and Rodrigues S. (2012) Synchronous ethernet to transport frequency and phase/time. IEEE Communications Magazine, Vol. 50, Iss. 8, pp. 152-160. DOI: 10.1109/mcom.2012.6257542

Oduan K., Gino B. (2012) Time measurement. GPS basics, Technosfera, 400 p.

Vannikov A. S., Kanaev A. K., Krenev V. V. (2011) Solving synchronization issues in an IP-network, Automation, communication, informatics, № 3, pp. 20-22.

Koval V.V., Samkov O.V., Fedorova N.V., Vakas V.I. (2019) Automated quality control of the formation of clock signals based on the use of IP technologies, Kyiv, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 423 p.

ITU-T G.8265.1/Y.1365.1 (2010) Precision time protocol telecom profile for frequency synchronization.

ITU-T G.8275.1/Y.1369.1 (2016) Precision time protocol telecom profile for phase/time synchronization with full timing support from the network.

ITU-T G.8275.2/Y.1365.2 (2019) Precision time protocol telecom profile for phase/time synchronization with partial timing support from the network.

ITU-T G.8271.1 /Y.1366.1 (2013) Network limits for time synchronization in packet networks.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-30

Як цитувати

Вакась, В. І. ., Федорова, Н. В., Гаврилко, Є. В. . і Харлай, Л. О. . . (2020) «Оцінка якості опорних сигналів синхронізації в IP-мережах на базі систем управління обладнання синхронізації», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (81), с. 5-10. doi: 10.20535/RADAP.2020.81.5-10.

Номер

Розділ

Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика