Класифікація імпульсних зондуючих локаційних сигналів по виду діграми невизначеності

  • О.Д. Мрачковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Ключові слова: функція невизначеності, діаграма невизначеності, внутрішньоімпульсна частотна модуляція, фазокодоманіпульований сигнал

Анотація

Запропонована класифікація складних зондуючих імпульсних сигналів за видом діаграми невизначеності. Такий підхід корисний при еврістичному виборі зондуючого сигналу у випадку виявлення цілі на фоні білого та небілого шуму.

Біографія автора

О.Д. Мрачковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Мрачковський О.Д., к.т.н., доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

1. Вудворд Ф.М. Теория вероятностей и теория информации с применением в радиолокации, М.: Советское радио, 1955, с.
2. Мрачковский О.Д., Дронкин Э.И. Об объеме взаимной и обобщенной функции неопределенности, Труды VI Всесоюзной школы семинара по статистической гидроакустике, Новосибирск, 1975, с. 137-139.
3. Speinser R.L., Wide-Band Ambiguty Functions.//IEEE Trans.v.IT-13, 1967, №1, p.122÷123.
4. Урковиц, Хауер, Коваль. Обобщенная разрешающая способность радиолокационных систем, ТИРИ, 1962, №10, с. 21-39.
5. Келли, Вишнер. Теория согласованной фильтрации целей, движущихся ускоренно с высокими скоростями. Зарубежная радиоэлектроника, 1965, №2.
6. Мрачковский О.Д., Олейник О.О. О деградации функции неопределенности широкополосного ЛЧМ сигнала. Вісник НТТУ «КПІ» Серія: Радіотехніка. Радіоапаратобудування, 2008, вип.38 (в печати).
7. Gassner R.L., Cooper G.R. Note on a Generalizet Ambiguty Functions IEEE Trans, vol IT-13, №1, 1967.
8. Мрачковский О.Д., Дронкин Э.И. К вопросу о принципе неопределенности в гидролокации.//Вопросы кораблестроения. Серия: Специальная гидроакустика, 1974 вып.5.
9. Мрачковский О.Д. Анализ, формирование и обработка сложных ЧМ сигналов, используемых АРГАС. Отчет киевского НИИ гидроприборов, 1976.
10. Мрачковский О.Д. Анализ функции неопределенности широкополосного ЛЧМ сигнала. Вестник КПИ. Серия: Радиотехника и электроакустика, 1974, вып.11.
11. Мрачковский О.Д. Анализ функции неопределенности широкополосного ГЧМ сигнала. // Вестник КПИ. Серия: Радиотехника и электроакустика, 1976, вып.13.
12. Мрачковский О.Д. Анализ функции неопределенности широкополосного КЧМ сигнала. Вестник КПИ. Серия: Радиотехника и электроакустика, 1977, вып.11.
13. Мрачковский О.Д. Анализ функции неопределенности широкополосного ТЧМ сигнала // Вестник КПИ. Серия: Радиотехника и электроакустика, 1975, вып.12.
14. Кук Ч., Бернфельд М. Радиолокационные сигналы, М.: «Советское радио», 1971, 567с.
15.Ипатов В.П., Камалетдинов Б.Ж., Самойлов И.М. Дискретные последовательности с хорошими корреляционными свойствами.//Зарубежная радиоэлектроника. 1989. №9.
16. Мрачковский О.Д., Ольшевский О.О. Дослідження потенційних характеристик радіолокаційного сигналу, фазоманіпульованого кодом Баркера в області слабкої кореляції // Вісник НТУУ «КПІ». – Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування.-2007. -Вип.35. -С.46-48.
Опубліковано
2012-11-24
Як цитувати
Мрачковський, О. (2012) «Класифікація імпульсних зондуючих локаційних сигналів по виду діграми невизначеності», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(39), с. 40-46. doi: 10.20535/RADAP.2009.39.40-46.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>