Визначення показників надійності в системах автоматизованого проектування радіоелектронних пристроїв

Автор(и)

  • Ю.Ф. Зінковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • Б.М. Уваров Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0003-3375-6181

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2012.50.36-46

Ключові слова:

розрахунок теплового режиму, блок, чарунка, мікрозбірка, математична модель, показник надійності

Анотація

Розглянуті проблеми розрахунку показників надійності пристроїв радіоелектронної апаратури, які визначаються тепловими режимами. Показано, що такі розрахунки повинні базуватися на методах визначення температур окремих складників електронної структури радіоелектронного пристрою (РТП). Розглянуті методи розрахунків теплових режимів електронних блоків, чарунок, мікрозбірок. Для усереднених температур чарунок у блоці можуть бути використані аналітичні моделі; для розрахунку температур електрорадіоелементів (ЕРЕ) на пластині чарунки запропонована система рівнянь теплообміну; для розрахунку температур мікрозбірки — аналітичне рішення. Визначені аналітичні математичні моделі для розрахунків показників надійності ЕРЕ та всього РТП.

Біографії авторів

Ю.Ф. Зінковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Зінковський Ю.Ф., д.т.н., проф. кафедри контруювання та виробництва радіоапаратури

Б.М. Уваров, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Уваров Б.М., д.т.н., проф. кафедри конструювання та виробництва радіоапаратури

Посилання

ДСТУ 2860-94. Надійність техніки.Терміни та визначення.

ДСТУ 2992-96. Вироби електронної техніки. Методи розрахунку надійності.

Стрельников В.П. Оценка и прогнозирование надежности электронных элементов и систем / В. П. Стрельников, А. В. Федухин. – К. : Логос, 2002. – 486 c.

Стрельников В.П. Оценка ресурса изделий электронной техники // Математичні машини та системи, 2004. – № 2. – С. 121 – 129.

Прытков С.Ф., Горбачева В.М., Мартынова М.Н., Петров Г.А. Надежность электрорадиоизделий / Справочник. – МО РФ и НИИ “Электронстандарт”. – 2004. – 620 c.

MilitaryHandBook. Reliability prediction of electronic equipment. – Mil-Hdbk-217F. 1991. – 285 c.

Уваров Б.М.,Зіньковський Ю.Ф. Оптимізація теплових режимів та надійності конструкцій радіоелектронних засобів з імовірнісними характеристиками – К. : ”Корнійчук”. – 2011. – 248 с.

Дульнев Г.Н., Парфенов В.Г., Сигалов А.В. Методы расчета теплового режима приборов. – М. : Радио и свіязь. – 1990. – 312 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Зінковський, Ю. і Уваров, Б. (2012) «Визначення показників надійності в системах автоматизованого проектування радіоелектронних пристроїв», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(50), с. 36-46. doi: 10.20535/RADAP.2012.50.36-46.

Номер

Розділ

Конструювання радіоапаратури

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>