Оцінка ефективності інформа­ційно–керуючих систем

  • В.О. Бичковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • С.П. Циганенко Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Ключові слова: система, інформація, ймовірність, інформаційна спроможність, ефективність

Анотація

В статті розглянуто методику оцінки ефективності інформаційно – керуючих систем (ІКС), яка основується на інформаційно – ймовірнісному підході та принципах макроаналізу. Встановлено основні залежності між ймовірністю виконання поставленої задачі та інформаційною спроможністю ІКС. Враховано залежність між кількістю елементів ІКС, інформаційною спроможністю та коефіцієн­том ефективності витрат. Визначено ефективність ІКС та відносний показник ефективності. Встановлено умови, при яких існує можливість обмінних процедур одних параметрів ІКС на інші. Проаналізовано ефективність ІКС з узгодженими підсистемами та ІКС з головною і забезпечуючими підсистемами. Отримані результати дають можливість формалізувати основні задачі системно – інформаційного аналізу, які пов’язані з оцінкою ефективності. При цьому представляється можливим розглядати частото – квантові характеристики або частото – квантові спроможності та проводити оцінку ефективності і відносного показника ефективності, враховуючи саме такі характеристики системи. Аналіз проведено таким чином, що з’являється можливість оцінити, на скільки реальна система наближена до ідеальної.

Біографії авторів

В.О. Бичковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Бичковський В.О., к.т.н., доцент каф. радіотехнічних пристроїв та систем
С.П. Циганенко, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Циганенко С.П., студент радіотехнічного факультету

Посилання

Шастова Г. А., Коекин А. И. Выбор и оптимизация структуры информационных систем. – М.: Энергия. – 1972. – 256с.

Прохоренко В. А., Смирнов А. Н. Прогнозирование качества систем. – Минск: Наука и техника. 1976. – 200с.

Новицкий П. В. Основы информационной теории измерительных устройств. – М.: Энергия. – 1968. – 248с.

Бычковский В. А. Авиационные системы радиоуправления. – К.: КВВАИУ. – 1985. – 100с.

Бичковський В. О. Редукція моделі системотехнічного комплексу до рівня багатоелементної фізичної системи // Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. – 2011. – Вип. 44. – C. 55 – 58.

Ацюковский В. А. Построение систем связей комплексов оборудования летательных аппаратов. – М. : Сов. Радио. – 1974. – 160с.

Як цитувати
Бичковський, В. і Циганенко, С. (1) «Оцінка ефективності інформа­ційно–керуючих систем», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(50), с. 60-65. doi: 10.20535/RADAP.2012.50.60-65.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2