Аналіз різниці і подібності сигналів в базисі власних векторів їх коваріаційних функцій

  • O. I. Andrienko Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Анотація

Запропоновано критерій оцінювання різниці сигналів на базі ортогональних розкладень тестового сигналу.

Біографія автора

O. I. Andrienko, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Андрієнко О.І., магістрант радіотехнічного факультету

Посилання

Рыбин А.И. Нормализация дискретных ортогональных преобразований тестовым сигналом // Радиоэлектроника. - 1999. №7. с.39-46. (Изв. высш. учебн. заведений).

Рибін О.І., Шарпан О.Б. Діагностичні можливості процедури нормалізації ортогональних функцій при аналізі пульсограм // Вісник ЖДКТУ. Технічні науки. – 2004. – т.1 - №4. - с.144-149.

Абакумов В.Г., Рибін О.І., Сватош Й. Біомедичні сигнали. Генезис, обробка, моніторинг. – К: Норапрінт, 2001. – 516с.

Опубліковано
2012-12-07
Як цитувати
Andrienko, O. I. (2012) «Аналіз різниці і подібності сигналів в базисі власних векторів їх коваріаційних функцій», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(35), с. 21-23. doi: 10.20535/RADAP.2007.35.21-23.
Номер
Розділ
Радіотехнічні кола та сигнали