Моделювання системи передачі даних з OFDM модуляцією

  • A. O. Glinjanov Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • V. A. Golovin Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Анотація

Розроблена модель системи передачі даних з OFDM модуляцією, яка дозволяє проводити дослідження в широкому діапазоні параметрів. Проведена оцінка ефективності використання різних видів модуляції в OFDM системі.

Біографії авторів

A. O. Glinjanov, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Глинянов А.О., студент радіотехнічного факультету
V. A. Golovin, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Головiн В. А., к.т.н., доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

В.М.Вишневский, А.И. Ляхов, В.И. Шахнович.“Широкополосные беспроводные сети передачи информации”– М.: “Техносфера”, 2005. 592 с.

Скляр Б. Цифровая связь. М. “Вильямс”, 2003. 1104 с.

Lawrey E. Adaptive Techniques for Multiuser OFDM. James Cook Univ. Press. 2001. 325 c.

Як цитувати
Glinjanov, A. O. і Golovin, V. A. (1) «Моделювання системи передачі даних з OFDM модуляцією», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(35), с. 34-38. doi: 10.20535/RADAP.2007.35.34-38.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика