Визначення вологості пористих середовищ з використанням методів радіометрії (обернені задачі)

  • L. B. Lerman Інститут хімії поверхні НАН України, м. Київ
  • M. O. Lioushechenko Національній аграрний університет, м. Київ
  • Ya. S. Krivoruchko Національній аграрний університет, м. Київ
  • R. Ya. Yakymiv Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Анотація

Для визначення діелектричних проникностей та товщин шарів неоднорідних почво-ґрунтів розроблено методику чисельного розв’язання оберненої задачі взаємодії електромагнітних хвиль з шаруватим середовищем. Запропоновані методи можуть знайти широке застосування в системі точного землеробства.

Біографії авторів

L. B. Lerman, Інститут хімії поверхні НАН України, м. Київ
Лерман Л.Б. , к.т.н., с.н.с.
M. O. Lioushechenko, Національній аграрний університет, м. Київ
Лющенко М.О.
Ya. S. Krivoruchko, Національній аграрний університет, м. Київ
Криворучко Я.С. , викладач
R. Ya. Yakymiv, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Якимів Р.Я. , магістрант

Посилання

Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах. – М.: Наука. – 1973. –343 c.

Lerman L.B., Grechko L.G, Semchuk A.Yu. // Antenna Theory and Techniques. Effect of water absorption on radio technical characteristics of radar covers. Proceeding IV-th International Conference. – 9-12 September 2003, Sevastopol, 2003. – V.2. P. 301-303.

Шутко А.М. СВЧ -радиометрия водной поверхности и грунтов. – М.: Наука, 1986.

Ефективна діелектрична проникність зволожених дисперсних систем в наближенні локальної пористості Бойко В.В., Гречко Л.Г., Шкода Н.Г., Шостак С.В. // Механізація сільськогосподарського виробництва. – 2002,. – Т. XII. – С. 103 – 113.

Діелектрична проникність пористих середовищ. Гречко Л.Г., Лерман Л. Б., ін.// Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. 2005, 2. С. 287-293.

Гречко Л.Г, Лерман Л. Б., Шкода Н.Г. Ефективна діелектрична проникність матричних дисперсних систем з багатошаровими включеннями: пряма та обернена задачі // Вісник Київ. університету. Серія: фіз.-мат. науки. - 2004, 2. – С. 181-186.

Соболь И.М., Статников Р.Б. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями. – М.: Наука, 1981. – 111 с.

Як цитувати
Lerman, L. B., Lioushechenko, M. O., Krivoruchko, Y. S. і Yakymiv, R. Y. (1) «Визначення вологості пористих середовищ з використанням методів радіометрії (обернені задачі)», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(35), с. 49-53. doi: 10.20535/RADAP.2007.35.49-53.
Номер
Розділ
Електродинаміка