Високоефективна антена для приймання програм ефірного телебачення в дециметровому діапазоні за межею прямого бачення

  • A. M. Kupriy Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • V. S. Zakordonets Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • S. B. Nazarenko Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Анотація

Наведені результати розробки антени для приймання програм ефірного телебачення. Антена складаєтьсяі з двох квазілогоперіодичних антен і в діапазоні частот 470-790 МГц має коефіцієнт підсилення, що зростає з частотою від 13,5 до 15,7 дБ.

Біографії авторів

A. M. Kupriy, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Купрій О.М., к.т.н., доцент кафедри теоретичних основ радіотехніки
V. S. Zakordonets, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Закордонець В.С., студент радіотехнічного факультету
S. B. Nazarenko, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Назаренко С.Б., інженер кафедри теоретичних основ радіотехніки

Посилання

Носов Ю.Н., Кукав А.А. Энциклопедия отечественных антенн. М.: Солон, 2001. 251с.

Патент України №1 від 30.06.95 р. Вібраторна антена / Дубровка Ф.Ф., Глушенко В.М., Купрій О.М. – опубл. Промислова власність 1996 р.

Сверхширокополосные антенны / Под ред. Бененсона Л.С. М.: Мир, 1964. 416 с.

Файли документації на програмний паркет CST MICROWAVE STUDIO.

Глушенко В.Н., Дубровка Ф.Ф., Куприй А.М., Мартынюк С.Е., Шренк А.Е. Новые логопериодические и квазилогопериодические вибраторные антенны УКВ диапазона // Радиоэлектроника. – 1998. Т. 41 - № 8, с. 12–26.

Як цитувати
Kupriy, A. M., Zakordonets, V. S. і Nazarenko, S. B. (1) «Високоефективна антена для приймання програм ефірного телебачення в дециметровому діапазоні за межею прямого бачення», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(35), с. 76-81. doi: 10.20535/RADAP.2007.35.76-81.
Номер
Розділ
Електродинаміка, пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка