Підвищення чутливості та завадостійкості систем цифрового зв’язку

  • Г.М. Тертичний Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • О.С. Макаренко Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Ключові слова: системи цифрового зв’язку, завадостійкість

Анотація

Розглянуто засіб підвищення чутливості і завадостійкості систем цифрового зв’язку та пристрій для його реалізації. Наведені результати моделювання та експерименту.

Біографії авторів

Г.М. Тертичний, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Тертичний Г.М., магістрант радіотехнічного факультету
О.С. Макаренко, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Макаренко О.С., к.т.н., доцент каф. теоретичних основ радіотехніки

Посилання

Б. Скляр Цифровая связь. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2004.

Б. А. Локшин Цифровое вещание: от студии к телезрителю. М.:"Сайрус системс", 2001.

Горяинов В. Т., Журавлев А. Г., Тихонов В. И. Статистическая радиотехника: Примеры и задачи. – М.: Сов. радио. 1980. 544с.

Як цитувати
Тертичний, Г. і Макаренко, О. (1) «Підвищення чутливості та завадостійкості систем цифрового зв’язку», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(34), с. 42-46. doi: 10.20535/RADAP.2007.34.42-46.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика