Взаємодія електромагнітного випромінювання з шаруватою сферичною лінзою

  • M. O. Lioushechenko Національній аграрний університет, м. Київ
  • L. B. Lerman Інститут хімії поверхні НАН України, м. Київ
  • Ya. S. Krivoruchko Національній аграрний університет, м. Київ
Ключові слова: електромагнітне випромінювання, сферична лінза

Анотація

Отримано точний розв’язок задачі взаємодії електромагнітного випромінювання з шаруватою сферичною лінзою. Розроблена методика визначає залежності характеристик поглинання, розсіяння та екстинкції від характеристик шарі, що дозволяє розв’язувати задачу синтезу неоднорідних сферичних лінз.

Біографії авторів

M. O. Lioushechenko, Національній аграрний університет, м. Київ
Лющенко М.О.
L. B. Lerman, Інститут хімії поверхні НАН України, м. Київ
Лерман Л.Б., к.т.н., с.н.с.
Ya. S. Krivoruchko, Національній аграрний університет, м. Київ
Криворучко Я.С., викладач

Посилання

Mishenko M.I., Hovenier J.V., Travis L.D. Light Scattering by Nonspherical Particles. –Academic press, 2002. – 690 p.

Aden A.L., Kerker M.. Scattering of Electromagnetic Waves from Two Concentric Spheres // J. Appl. Phys. – 1951. – V. 22, No 10. – 1242 – 1245.

Лопатин В.Н., Сидько Ф.Я. Введение в оптику взвесей клеток. – Новосибирск: Наука, 1988. – 240 с.

L.B. Lerman, L.G. Grechko, V.V. Gozhenko. Electromagnetic waves interaction with a lamellar spherical lens // Antenna Theory and Techniques. Proceeding VI-th International Conference. – 24-26 May 2005, Kyiv, 2005. – P. 301-303.

Борн М., Вольф Э. Основы оптики. – М.: «Наука», 1970. –856 с.

Moroz A. A recursive transfer-matrix solution for a dipole radiating and outside a stratified sphere // Annals of Physics. – 2005. – 315. – P. 352-418.

Hongxing Xu. Surface plasmon Photonics. – Thetsis for the degree of doctor of philosoph. – Geteborg University, 2002. – 92 p.

Wu Z.S., Wang Y.P. Electromagnetic scattering for multi-layered sphere: recursive algorithm // Radio Sci. – 1991, V. 26. – P. 1393-1401.

Гречко Л.Г, Лерман Л. Б., Шкода Н.Г. Розсіяння електромагнітного випромінювання на багатошаровій кулі // Вісник Київського у-ту. Серія: фізико-математичні науки. - 2004, 3. – С. 376-385.

Гречко Л.Г, Лерман Л. Б., Шкода Н.Г. Ефективна діелектрична проникливість матричних дисперсних систем з багатошаровими включеннями: пряма та обернена задачі // Вісник Київ.ун-ту. Серія: фізико-математичні науки. 2004, С. 475-481.

Гречко Л.Г, Лерман Л. Б., Шкода Н.Г. Багатошаровий еліпсоїд в електричному полі // Вісник Київ. ун-ту. Серія: фізико-математичні науки. 2004, С. 386-394.

Gurwich I., and others. Scattering of electromagnetic radiation by multilayered spheroidal particles: recursive procedure//Applied optics. 2000.V.39, No.3.P. 470-477.

Лерман Л.Б. Применение уравнений плоской задачи теории упругости к исследованию колебаний протяженных слоистых плит с внутренними линейными опорами // Прикл. механика, 1994. 30, № 6. С. 66 - 69.

Barber P.W. Light Scattering by Particles: Computational Methods. V.2. – Singapore, New Jersy, London, Hong Kong: World Scientific, 1990. – 253 p.

Bohren C.F., Huffman D.R. Absorption and Scattering of Light by Small Particles. –Wiley-Interscience, New York, 1983.

Як цитувати
Lioushechenko, M. O., Lerman, L. B. і Krivoruchko, Y. S. (1) «Взаємодія електромагнітного випромінювання з шаруватою сферичною лінзою», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(34), с. 54-58. doi: 10.20535/RADAP.2007.34.54-58.
Номер
Розділ
Електродинаміка