Пристрій часового і спектрометричного аналізу радіонуклідів

  • M. O. Stokolos Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • O. O. Litvinenko Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • V. M. Glushenko Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Ключові слова: спектрометричний аналіз, дослідження низьких рівнів радіоактивності, радіонукліди

Анотація

Наведені результати випробовування пристрою часового і спектрометричного аналізу радіонуклідів, розробленого для дослідження низьких рівнів радіоактивності.

Біографії авторів

M. O. Stokolos, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Стоколос М.О., молодший науковий співробітник
O. O. Litvinenko, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Литвиненко О.О., аспірантка радіотехнічного факультету
V. M. Glushenko, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Глушенко В.М., к.т.н., доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Низкофоновая радиометрия / Лаврухина А.К. и др. М.: Наука, 1992. – 259 с.

Silicon Laboratories, www.silabs.com.

Гольданский В.И., Куценко А.В., Подгорецкий М.И. Статистика отсчетов при регистрации ядерных частиц. – М.: Госфизматиздат. 1959. – 411 с.

Толстов С.А. Математическое и методическое обеспечение оценки малых активностей радионуклидов в сцинтилляционной гамма- и бета-спектрометрии. Автореф. дис. канд. физ.-мат. наук. Минск, 2000. – 17 с.

Як цитувати
Stokolos, M. O., Litvinenko, O. O. і Glushenko, V. M. (1) «Пристрій часового і спектрометричного аналізу радіонуклідів», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(34), с. 111-112. doi: 10.20535/RADAP.2007.34.111-112.
Номер
Розділ
Теорія та практика радіовимірювань

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають