Проектування профілю показника заломлення в планарних металодіелектричних хвилеводах.

  • В.Г. Левандовський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Ключові слова: металодіелектричний хвилевод, зворотна задача розсіяння, інтеграл Стилт’єса, поле електромагнітної хвилі

Анотація

Проведено моделювання профілю показника заломлення у планарних металодіелектричних хвилеводах для одержання оптимальних параметрів.

Біографія автора

В.Г. Левандовський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Левандовський В.Г., к.ф.-м.н., доцент кафедри конструювання та виробництва радіоапаратури

Посилання

Левандовський В.Г. Метод проектування профілю показника заломлення у хви-леводі круглого поперечного перерізу // Вісник НТУУ «КПІ». Серія радіотехніка, ра-діоапаратобудування. – 2009. - Вип. 39. – С.98 – 103.

Гельфанд И.И., Левитан Б.М. Об определении дифференциального оператора по его спектральной функции. // Изв. АН СССР, серия математическая. 1951, № 4. – С. 309-313

Адамс М. Введение в теорию оптических волноводов. М. – Мир. – 1984. – 512с.

Як цитувати
Левандовський, В. (1) «Проектування профілю показника заломлення в планарних металодіелектричних хвилеводах.», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(40), с. 108-112. doi: 10.20535/RADAP.2010.40.108-112.
Номер
Розділ
Конструювання радіоапаратури