Рішення чисельних проблем чисельно-символьними методами

Автор(и)

  • І.С. Каширський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2010.40.121-130

Ключові слова:

символьні методи, погана обусловленысть, сингулярність

Анотація

Практика проектування складних систем в обчислюваних середовищах показала, що в процесе проектування виникають труднощі, пов’язані з поганою обусловленостю або взагалі з сінгулярністю систем лінійних рівнянь. В статті показано,що багато чисельних проблем можно ров’язати, використовуючи чисельно-символьні методи

Біографія автора

І.С. Каширський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Каширський І.С., к.т.н., доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Уилкинсон Д., Райнш С. Справочник алгоритмов. Линейная алгебра, - М., Ма-шиностроение, с.380, 1976

Каширский И.С., Трохименко Я.К. Обобщенная оптимизация электронных схем,-Киев,Техника, с.190, 1979

Березин И.С.,Жидков Н.П. Методы вычислений, -М., Наука, с.632, 1966

Форсайт Д., Молер К. Численное решение систем линейных алгебраических уравнений,- М, Мир, с.166, 1969

##submission.downloads##

Як цитувати

Каширський, І. (2010) «Рішення чисельних проблем чисельно-символьними методами», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(40), с. 121-130. doi: 10.20535/RADAP.2010.40.121-130.

Номер

Розділ

Конструювання радіоапаратури