Про когерентність електромагнітних хвиль, зокрема, світлових (частина 1)

Автор(и)

  • П.О. Дем'яненко Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0001-6138-726X
  • Ю.Ф. Зінковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2010.40.177-188

Ключові слова:

квантові пакети, когерентність, параметри когерентності

Анотація

Запропонована квантово-пакетна модель будови світлового потоку органічним чином узгоджує його хвильові та корпускулярні властивості, а також пояснює природу його когерентності та фізичний зміст параметрів, що її характеризують.

Біографії авторів

П.О. Дем'яненко, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Дем'яненко П.О., к.т.н., доцент кафедри конструювання та виробництва радіоапаратури

Ю.Ф. Зінковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Зінковський Ю.Ф., д.т.н., проф. кафедри контруювання та виробництва радіоапаратури

Посилання

Мандель, Леонард. Оптическая когерентность и квантовая оптика /Леонард Ман-дель и Эмиль Вольф; Пер. с англ. С.Н.Андрианов и др.; Ред. В.В.Самарцев – М.; Физ-матлит, 2000. – 895 с.

М.Франсон, С.Сланский. Когерентность в оптике // Пер. с франц. - Изд. “Наука”, Главн. ред. физ.-мат. лит. М., 1967, 80с.

Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: Уч. пособие для вузов. Т.III. Квантовая механика (нерелятивистская теория). – М.: Наука. 1989. – С.72.

##submission.downloads##

Як цитувати

Дем’яненко, П. і Зінковський, Ю. (2010) «Про когерентність електромагнітних хвиль, зокрема, світлових (частина 1)», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(40), с. 177-188. doi: 10.20535/RADAP.2010.40.177-188.

Номер

Розділ

Полеміка

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>